PLÅT

Vi tar ett heltäckande ansvar under reparationen av plåtsskador.

Vi är en komplett bilskadeverkstad och våra plåtslagare har många års erfarenhet av bilplåt, reparationer och montering av karosseridetaljer. Vid försäkringsbolagsfinansierad reparation åtar vi oss att ansvara för hela reparationsprocessen inklusive kontakten med försäkringsbolag. Tre utav våra mekaniker har CABAS-utbildning, vilket är en kompetens i att kalkylera skadereparationer, planera reparationsprocessen och utforma en prisoffert.

Vi erbjuder alltid besiktning inom två timmar. Även vid små skador brukar vanligtvis reparationskostnaden överstiga självrisken, görs då en skadeanmälan kontaktar vi omedelbart försäkringsbolaget med en förfrågan som leder till ett direkt avgörande från försäkringsbolaget i fråga om finansering.

LACK

Miljömedveten hantverksskicklig lackservice

Stockholms bil och kaross är en fullödig skadereparationsverkstad där billackeringen utgör ett viktigt led i vår ambition att leverera de bästa möjliga resultaten i alla aspekter av en bils utanpåverk. Vi samarbetar med samtliga försäkringsbolag och kan hantera hela processen med skadeanmälan, besiktning och kostnadskalkyl.
Våra arbetsmetoder kännetecknas, förutom av den höggradiga professionalitet som bara kan nås genom många års erfarenhetsskapande arbete, utav en genomgripande miljömedvetenhet.
Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001, vilket innebär av verksamheten lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Vi använder exempelvis enbart vattenbaserad billack, allt för att minska volymen av miljöskadligt avfall.

Att tänka på vid omlackering.
En nylackerad yta är känslig upp till tre månader efter omlackeringen. Därför bör bilen endast tvättas med vatten under denna period, aldrig med biltvättmedel. Tvätta ej heller bilen med högtryckstvätt och ha i åtanke att vax och lackskydd är skadligt för den känsliga nylackerade ytan. Efter de tre gångna månaderna är det möjligt att tvätta som vanligt men undvik maskintvätt och håll minst 35 centimeters avstånd med en eventuell högtryckstvätt.

GLAS

Vi lagar din glasskada.

Vi är ackrediterade att laga stenskott och byta rutor. Du kan tryggt lämna din glasskadade bil och låta oss ansvara för hela processen från skadeanmälan till ditt försäkringsbolag, besiktning och kostnadskalkyl till reparation.

Självrisken vid stenskottslagning är betydligt lägre än vid byte utav rutor – ibland helt kostnadsfri. Den lägre självrisken beror på att stenskottslagning är ett sätt att förebygga att stenskottsskadan utvecklas och hela bilrutan behöver bytas ut.

Rutbyte försöker vi i görligaste mån undvika, men om stenskottet utvecklats till en repa som är längre än 25 mm (ungefär en femkronas storlek) behöver hela rutan att bytas ut. Likaså krävs av hållfasthetsskäl att rutan bytes om stenskottet sitter närmare kanten än fem centimeter.

Stenskottslagning är en både miljövänlig och kostnadssparande åtgärd – dessutom den i jämförelse med ett rutbyte en förhållandevis snabb process. Det tar oss i genomsnitt 30 minuter att reparera ett stenskott.

Tillvägagångssättet vid en stenskottslagning kräver en hantverkares goda handlag, men i reparatörens trygga famn är det en okomplicerad process i fyra steg.

Först slipas, för att göra den skadade ytan jämn, området kring fönstret med en diamantborr. Därefter fylls den stenskottsskadade ytan med ett speciellt framtaget resin som efterliknar vindrutans ordinarie konsistens. I nästa led härdas den resinfyllda ytan med en högeffektiv UV-lampa. Slutligen skrapas överflödigt resin bort, vindrutan poleras och bilen återlämnas till kund.

Vid svårare arbeten som kräver specialutrustning anlitar vi extern hjälp från Ryds glas som vi har ett nära samarbete med.

sbok-stenskott