LACK

Miljömedveten hantverksskicklig lackservice

Stockholms bil och kaross är en fullödig skadereparationsverkstad där billackeringen utgör ett viktigt led i vår ambition att leverera de bästa möjliga resultaten i alla aspekter av en bils utanpåverk. Vi samarbetar med samtliga försäkringsbolag och kan hantera hela processen med skadeanmälan, besiktning och kostnadskalkyl.
Våra arbetsmetoder kännetecknas, förutom av den höggradiga professionalitet som bara kan nås genom många års erfarenhetsskapande arbete, utav en genomgripande miljömedvetenhet.
Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001, vilket innebär av verksamheten lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Vi använder exempelvis enbart vattenbaserad billack, allt för att minska volymen av miljöskadligt avfall.

Att tänka på vid omlackering.
En nylackerad yta är känslig upp till tre månader efter omlackeringen. Därför bör bilen endast tvättas med vatten under denna period, aldrig med biltvättmedel. Tvätta ej heller bilen med högtryckstvätt och ha i åtanke att vax och lackskydd är skadligt för den känsliga nylackerade ytan. Efter de tre gångna månaderna är det möjligt att tvätta som vanligt men undvik maskintvätt och håll minst 35 centimeters avstånd med en eventuell högtryckstvätt.